Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

OTYLIADA 2020 (2022) za nami

2022-03-20

W VII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim Otyliada 2020, który odbył się na Krytej Pływalni w Chrzanowie w nocy z 19 na 20 marca 2022r., wystartowało 38 uczestników. Punktualnie o godzinie 18.00 pierwsi zawodnicy rozpoczęli zmagania z pływackim dystansem a najbardziej wytrwali zakończyli je o 6.00 rano. Łącznie wszyscy uczestnicy maratonu przepłynęli na naszej pływalni 321 km 800 m.

Zwycięzcą Otyliady na naszej pływalni został Pan Jarosław Miklas pokonując dystans 34 km 800 m, który przepłynął w ciągu 12 godzin. Wynik ten - zgodnie z bieżacymi wynikami Ogólnopolskiego Rankingu OTYLIADA 2022 - daje mu 6 miejsce. GRATULUJEMY!

II miejsce zajął Pan Jakub Żydzik uzyskując wynik 21 km 100 m.

III miejsce zajął Pan Jakub Urbaniak z wynikiem 14 km 50 m.

Wśród Pań najlepszą pływaczką okazała się Pani Joanna Chechelska, która pokonała dystans 22 km.

Na II stopniu podium uplasowała się Pani Sonia Rybka uzyskując wynik 15 km.

III miejsce przypadło w udziale Pani Monice Kielusiak, która przepłynęła dystans 12 km 200 m.

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły organizację oraz przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia maratonu pływackiego. Niezapomniane 12 godzin towarzyszenia zawodnikom w ich zmaganiach sportowych zdecydowanie przyczyniło się do integracji lokalnego środowiska pływackiego.

Szczegółowe wyniki... w menu rozwijalnym należy wybrać Chrzanów-Kryta Pływalnia

Galeria zdjęć...