Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Komunikaty o jakości wody

pdf
plik pdf - 154.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 08 marca 2023 r.

pdf
plik pdf - 151.5 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 lutego 2023 r.

pdf
plik pdf - 153.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 lutego 2023 r.

pdf
plik pdf - 154 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 08 lutego 2023 r.

pdf
plik pdf - 153.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 25 stycznia 2023 r.

pdf
plik pdf - 151.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 11 stycznia 2023r.

pdf
plik pdf - 125.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 grudnia 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.3 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 07 grudnia 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.5 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 listopada 2022 r.

pdf
plik pdf - 125.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 09 listopada 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 26 października 2022 r.

pdf
plik pdf - 125.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 12 października 2022 r

pdf
plik pdf - 131.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 12 października 2022 r

pdf
plik pdf - 126 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 września 2022 r

pdf
plik pdf - 136.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 12 września 2022 r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 07 września 2022 r

pdf
plik pdf - 127.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 24 sierpnia 2022 r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 10 sierpnia 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 lipca 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 06 lipca 2022 r.

pdf
plik pdf - 125.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 czerwca 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 czerwca 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.5 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 25 maja 2022 r.

pdf
plik pdf - 126.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 11 maja 2022 r

pdf
plik pdf - 126.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 kwietnia 2022 r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 06 kwietnia 2022 r

pdf
plik pdf - 127 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 marca 2022 r

pdf
plik pdf - 211.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 09 marca 2022 r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 lutego 2022 r

pdf
plik pdf - 126.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 9 lutego 2022 r

pdf
plik pdf - 126.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 26 stycznia 2022 r

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 12 stycznia 2022 r

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 grudnia 2021r

pdf
plik pdf - 126.5 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 grudnia 2021r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 listopada 2021r

pdf
plik pdf - 147.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 9 listopada 2021r

pdf
plik pdf - 147.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 19 października 2021r

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 05 października 2021r

pdf
plik pdf - 221 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 15 i 21 września 2021r

pdf
plik pdf - 127.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 września 2021r

pdf
plik pdf - 127.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 sierpnia 2021r

pdf
plik pdf - 127.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 03 sierpnia 2021r

pdf
plik pdf - 147.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 lipca 2021r

pdf
plik pdf - 126.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 6 lipca 2021r

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22czerwca 2021r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 08 czerwca 2021r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 18 maja 2021r

pdf
plik pdf - 126.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 05 maja 2021r

pdf
plik pdf - 126.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 kwietnia 2021r

pdf
plik pdf - 126.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 06 kwietnia 2021r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 marca 2021r

pdf
plik pdf - 126.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 marca 2021r

pdf
plik pdf - 131.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 09 marca 2021r

pdf
plik pdf - 126.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 24 lutego 2021r.

pdf
plik pdf - 126.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 09 lutego 2021r.

pdf
plik pdf - 127.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 26 stycznia 2021r.

pdf
plik pdf - 127.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 12 stycznia 2021r.

pdf
plik pdf - 150.3 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 grudnia 2020r.

pdf
plik pdf - 155.4 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 grudnia 2020r.

pdf
plik pdf - 151.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 listopada 2020r.

pdf
plik pdf - 2.4 MB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 3 listopada 2020r.

pdf
plik pdf - 152.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 3 listopada 2020r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 października 2020r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 5 października 2020r.

pdf
plik pdf - 2.4 MB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 8 września 2020r.

pdf
plik pdf - 135.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 września 2020r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 18 sierpnia 2020r.

pdf
plik pdf - 127.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 4 sierpnia 2020r.

pdf
plik pdf - 126.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 lipca 2020r.

pdf
plik pdf - 128.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 lipca 2020r.

pdf
plik pdf - 131.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 czerwca 2020r.

pdf
plik pdf - 131 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 1 czerwca 2020r.

pdf
plik pdf - 127.9 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 18 lutego 2020r.

pdf
plik pdf - 129.5 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 4 lutego 2020r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 stycznia 2020r.

pdf
plik pdf - 127.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 stycznia 2020r.

pdf
plik pdf - 127.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 grudnia 2019r.

pdf
plik pdf - 1.1 MB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 03 grudnia 2019.

pdf
plik pdf - 138.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 3 grudnia 2019r.

pdf
plik pdf - 127 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 19 listopada 2019r.

pdf
plik pdf - 127.1 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 05 listopada 2019r.

pdf
plik pdf - 470.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 22 października 2019.

pdf
plik pdf - 127 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 października 2019r.

pdf
plik pdf - 464.6 KB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 8 października 2019.

pdf
plik pdf - 127.8 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 października 2019r.

pdf
plik pdf - 127.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 24 września 2019r.

pdf
plik pdf - 136.7 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 10 września 2019r.

pdf
plik pdf - 125.2 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 sierpnia 2019r.

pdf
plik pdf - 1.1 MB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 02 sierpnia 2019

pdf
plik pdf - 125.3 KB

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 2 sierpnia 2019r.

pdf
plik pdf - 2.1 MB

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 25 lipca 2019.

pdf
plik pdf - 176.2 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 9 lipca 2019 r.

jpg
plik jpg - 302.6 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni z dnia 3 lipca 2019 r.

jpg
plik jpg - 267.3 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 18 czerwca 2019 r.

jpg
plik jpg - 82.5 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 04 czerwca 2019 r.

jpg
plik jpg - 185.3 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 13 maja 2019 r.

jpg
plik jpg - 85.8 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 23 kwietnia 2019 r.

jpg
plik jpg - 89.9 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 09 kwietnia 2019 r.

jpg
plik jpg - 82.5 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19 marca 2019 r.

jpg
plik jpg - 87.3 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.03.2019 r.

jpg
plik jpg - 88.6 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19.02.2019 r.

jpg
plik jpg - 82.5 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.02.2019 r.

pdf
plik pdf - 178.3 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 22.01.2019 r.

jpg
plik jpg - 90.8 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 08.01.2019 r.

jpg
plik jpg - 82.4 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 18 grudnia 2018 r.

jpg
plik jpg - 82.6 KB

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody z dnia 04.12.2018 r.

jpg
plik jpg - 95.3 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 20 listopada 2018 r.

jpg
plik jpg - 111.1 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 23 października 2018r.

pdf
plik pdf - 82.9 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 9 październik 2018r.

pdf
plik pdf - 25.3 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 25 wrzesień 2018r.

pdf
plik pdf - 26 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 11 wrzesień 2018r.

pdf
plik pdf - 25.3 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 7 sierpień 2018r.

pdf
plik pdf - 25.4 KB

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 10 lipca 2018r.