Komunikaty o jakości wody

pdf
130641

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 grudnia 2019r.

pdf
1194553

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 03 grudnia 2019.

pdf
142044

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 3 grudnia 2019r.

pdf
130089

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 19 listopada 2019r.

pdf
130157

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 05 listopada 2019r.

pdf
481879

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 22 października 2019.

pdf
130087

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 października 2019r.

pdf
475711

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 8 października 2019.

pdf
130824

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 października 2019r.

pdf
130295

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 24 września 2019r.

pdf
139943

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 10 września 2019r.

pdf
128229

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 sierpnia 2019r.

pdf
1166478

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 02 sierpnia 2019

pdf
128337

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 2 sierpnia 2019r.

pdf
2195951

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 25 lipca 2019.

pdf
180471

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 9 lipca 2019 r.

jpg
309902

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni z dnia 3 lipca 2019 r.

jpg
273747

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 18 czerwca 2019 r.

jpg
84529

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 04 czerwca 2019 r.

jpg
189749

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 13 maja 2019 r.

jpg
87855

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 23 kwietnia 2019 r.

jpg
92106

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 09 kwietnia 2019 r.

jpg
84485

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19 marca 2019 r.

jpg
89415

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.03.2019 r.

jpg
90690

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19.02.2019 r.

jpg
84501

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.02.2019 r.

pdf
182581

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 22.01.2019 r.

jpg
93029

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 08.01.2019 r.

jpg
84417

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 18 grudnia 2018 r.

jpg
84549

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody z dnia 04.12.2018 r.

jpg
97558

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 20 listopada 2018 r.

jpg
113731

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 23 października 2018r.

pdf
84858

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 9 październik 2018r.

pdf
25908

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 25 wrzesień 2018r.

pdf
26626

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 11 wrzesień 2018r.

pdf
25911

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 7 sierpień 2018r.

pdf
25968

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 10 lipca 2018r.

25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalniai w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalni w Chrzanowie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: basen@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 623 04 40
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krytej Pływalni w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.