Komunikaty o jakości wody

pdf
155384

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 listopada 2020r.

pdf
2486329

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 3 listopada 2020r.

pdf
156559

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 3 listopada 2020r.

pdf
130141

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 października 2020r.

pdf
130149

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 5 października 2020r.

pdf
2515680

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 8 września 2020r.

pdf
139155

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 września 2020r.

pdf
130197

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 18 sierpnia 2020r.

pdf
130850

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 4 sierpnia 2020r.

pdf
129983

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 lipca 2020r.

pdf
132013

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 lipca 2020r.

pdf
134243

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 23 czerwca 2020r.

pdf
134130

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 1 czerwca 2020r.

pdf
131001

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 18 lutego 2020r.

pdf
132596

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 4 lutego 2020r.

pdf
130175

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 21 stycznia 2020r.

pdf
130783

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 7 stycznia 2020r.

pdf
130641

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 17 grudnia 2019r.

pdf
1194553

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 03 grudnia 2019.

pdf
142044

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 3 grudnia 2019r.

pdf
130089

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 19 listopada 2019r.

pdf
130157

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 05 listopada 2019r.

pdf
481879

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 22 października 2019.

pdf
130087

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 22 października 2019r.

pdf
475711

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 8 października 2019.

pdf
130824

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 8 października 2019r.

pdf
130295

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 24 września 2019r.

pdf
139943

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 10 września 2019r.

pdf
128229

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 20 sierpnia 2019r.

pdf
1166478

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 02 sierpnia 2019

pdf
128337

Komunikat o stanie jakości wody - badanie z dnia 2 sierpnia 2019r.

pdf
2195951

Komunikat o stanie jakości wody w zakresie Legionella sp. - badanie z dnia 25 lipca 2019.

pdf
180471

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 9 lipca 2019 r.

jpg
309902

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni z dnia 3 lipca 2019 r.

jpg
273747

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 18 czerwca 2019 r.

jpg
84529

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 04 czerwca 2019 r.

jpg
189749

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 13 maja 2019 r.

jpg
87855

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 23 kwietnia 2019 r.

jpg
92106

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 09 kwietnia 2019 r.

jpg
84485

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19 marca 2019 r.

jpg
89415

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.03.2019 r.

jpg
90690

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 19.02.2019 r.

jpg
84501

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 05.02.2019 r.

pdf
182581

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 22.01.2019 r.

jpg
93029

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody na pływalni z dnia 08.01.2019 r.

jpg
84417

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 18 grudnia 2018 r.

jpg
84549

Najnowszy komunikat o stanie jakości wody z dnia 04.12.2018 r.

jpg
97558

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 20 listopada 2018 r.

jpg
113731

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 23 października 2018r.

pdf
84858

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 9 październik 2018r.

pdf
25908

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 25 wrzesień 2018r.

pdf
26626

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 11 wrzesień 2018r.

pdf
25911

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 7 sierpień 2018r.

pdf
25968

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Chrzanowie w Krytej Pływalni dnia 10 lipca 2018r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia w Chrzanowie,
  ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” basenchrzanow@gmail.com.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Krytej Pływalni w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Krytą Pływalnię w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane
  w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
 • banki w zakresie realizacji płatności.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.